Kong Salomo – Arkitekt og skribent, forbilder på Jesus


Kurt Urhaug

125,00 kr

Kurt Urhaug har stor bibelkunnskap og han har lys over Ordet. Han trekker paralleller fra Salomos liv og vår tid. I forbindelse med dronningen av Sabas besøk og hennes store opplevelse av å møte Salomo, ser han for seg. Dette er en meget oppbyggelig bok.

”Vil tro det var store avisoverskrefter i dronningens hjemby”. En sats i innledningen er verd å merke seg. Salomo er ikke et fullkomment bilde, men et forbilde på Den Fullkomne! Det er Salomo som forbilde på Jesus som er ledetråden i boken. Undertittelen i boken er Arkitekt og skribent. Her vies oppmerksomheten nettopp på Salomos byggevirksomhet og hans store forfatterskap. Salomos kongerike er et forbildet på det 1000-årige Messiasriket som kommer.

Men likevel; Salomos fredstid er ikke i nærheten av det som blir av fred når Jesus Messias er konge. (se side 50). På side 49 i boken nevnes også Salomos lefling med avgudene. Dette er det mørke siden ved Salomo. Urhaug avslutter boken med å sitere fra Salomos Salme 72. Så lenge solen skinner, skal hans navn skyte friske skudd…. Vers 17.

Dette er bok nr. 2 fra Kurt Urhaugs. For noen år siden gav han ut ”Evangeliske og profetiske sannheter fra Ruts bok”.

1 på lager
Flere kan skaffes.

Produktnr: 9788299517867 Kategori: Stikkord:
Kong Salomo - Arkitekt og skribent, forbilder på Jesus
Kong Salomo – Arkitekt og skribent, forbilder på Jesus

1 på lager
Flere kan skaffes.