Jesus kommer snart


Ivar Haugsbakk

349,00 kr

“Salig er den som tar var på de profetiske ord…”
Vi lever i en spennende og høyst profetisk tid, der Bibelens budskap om Jesu gjenkomst er mer aktuelt enn noen gang. Vi har samtidig ulike røster som ytrer motstridende meninger om hvordan Bibelens profetier skal forstås, og dette har medført mye forvirring når det gjelder hva Bibelen ønsker å formidle om den profeterte endetiden. Mange søkende kristne vet derfor ofte ikke hva de skal tro om disse ting. Den enkleste løsningen kan derfor bli å ignorere dette tema, men dette er faktisk det motsatte av hva Bibelen oppfordrer oss til.
I denne boken får du en grundig gjennomgang av grunnlaget for å forstå Bibelens profetier, og hvordan dette letter tolkningen og dermed forståelsen av både hva som skal skje og rekkefølgen av de profeterte hendelser.
Felles for mange menigheter i dag, er at forkynnelsen om endetiden og Jesu gjenkomst er totalt fraværende. Det er ikke bra, for i Bibelens siste bok – Johannes’ Åpenbaring, står det følgende: ”Salig er den som tar vare på de profetiske ord i denne bok.”
Dersom du har spørsmål eller ting du lurer på når det gjelder Jesu gjenkomst, ja da er denne boken viktig og riktig for deg. Her vil selv de mest beleste om dette tema finne ting å grunne på.

Ivar Haugsbakk er fra Dale i Sunnfjord, født i Bergen i 1954. Han er utdannet Naturressurskandidat ved Sogn og Fjordane distriktshøyskole, og har en magistergrad i geologi ved det matematisk-naturvitenskaplige fakultet ved Universitetet i Bergen. Han pensjonerte seg juli 2017 fra sin jobb som senioringeniør ved Norsk Institutt for Luftforskning (NILU) etter 35 års tjeneste. Han har forfattet eller vært medforfatter til bortimot 400 oppdragsrapporter, som omhandler meteorologi, luftkvalitetsmålinger og beregninger av luftkvalitet omkring veisystemer og industri. Som kristen pensjonist, og med stor interesse for Bibelens profetiske endetidsbudskap, har han etter gjentatte oppfordringer skrevet denne boken med fokus på Jesu gjenkomst.

2 på lager
Flere kan skaffes.

Produktnr: 9788293723073 Kategori: Stikkord:
Jesus kommer snart
Jesus kommer snart

2 på lager
Flere kan skaffes.