Det kristne verdensbildet


Kjell J. Tveter og Kjell Skartveit

249,00 kr

Hvordan skal vi kunne forsvare troen om vi ikke vet hvilke tankemønstre og argumenter som vi vil møte i skole og på universitet eller blant folk .est?

Hvis vi ikke kjenner de grunnleggende forholdene om vår opprinnelse, og hvilken fullkommen plan Gud har både for oss og for jorda vår, er det lett å la seg rive med av ulike argumenter fra den omgivende kultur. Boka du nå holder i handa, vil gi deg kjennskap til de forskjellige verdensbilder som er rådende i vår tid, og hjelpe deg til å navigere rett i dette vanskelige farvannet. Denne boka presenterer de viktigste sekulære ideologier som gjør seg gjeldende i dag, og gir deg nødvendig ballast for en sikker livsseilas. Den vil hjelpe deg til å få en robust og sterk kristen tro i en tid preget av usikkerhet og stor forvirring. Vi lever i en tid hvor den kristne tro utsettes for større motstand enn noensinne, og det er absolutt påkrevet at alle kristne er i stand til å begrunne og å forsvare troen sin. Denne boka er skrevet for å gi deg den nødvendige utrustning i denne kampen.

Anbefalinger:
«Unge kristne som vil følge Jesus hele livet, vil oppleve et økende press fra storsamfunnet til å fornekte sentrale sider ved Bibelens budskap. For å få en robust tro som tåler motkreftene, er det viktig å bli bevisst på hvor Bibelens og denne verdens tanker skiller lag. Da er boken til Tveter og Skartveit et funn! Kortfattet og forståelig skrevet, gir den nøyaktig den innsikt du trenger for å forstå tiden du lever i og hvordan du skal navigere i livet uten at troen og livet med Gud havarerer.»
– Alv Magnus, tidligere leder for Ungdom i Oppdrag

«Boken søker å vise hvorfor kristendommens forklaringsmodell er det mest rasjonelle valget for å forstå den verden vi lever i. I en tid med betydelig forvirring er dette en flott bok som legger grunnen for spennende samtaler om livets dypere mening.»
– Hanne Nabintu Herland, forfatter og redaktør for Herland Rapporten

«Det er prisverdig at Kjell Tveter sammen med Kjell Skartveit setter søkelys på brennaktuelle problemstillinger rettet spesielt mot ungdom. Boka gir grunnlag for et trosforsvar som kan gi viktig hjelp i menneskers møte med både ateisme og ulike former for sekularisme. Her blir det gitt sunne motforestillinger til dagens rådende ismer av ulikt slag, og de klargjør hovedtrekkene ved et kristent verdensbilde. Forfatterne gir også en innføring i en lettfattelig troslære med et mål om at spesielt ungdom kan få hjelp til å bli etterfølgere av Jesus Kristus, men også at hele familien sammen lever ut det kristne livet i bibellesning, lovsang og bønn. Jeg anbefaler denne boken for alle aldere, og spesielt for ungdom som trenger forankring for sin kristne tro».
– Asbjørn Simonnes Ph.D. Dosent, Høyskolen for ledelse og teologi, teologisk rådgiver i Oase og medlem i styret for Nasjonalt bønneråd

Om forfatterne:

Kjell J. Tveter er utdannet kirurg og urolog. Han var professor i 23 år og avdelingsoverlege ved Ullevål sykehus i 17 år. Han har undervist medisinske studenter i en årrekke, utdannet spesialister i urologi og veiledet kolleger til medisinsk doktorgrad. Han er nå pensjonist. Tveter har tidligere utgitt bestselgerene Tro for en tid som denne, Livets mysterium, Den lille skapelses boken og Livet – skapelse eller til feldighet?

Kjell Skartveit er lektor og aktiv i Frelsesarmeen. Han har spesielt engasjert seg i spørsmål knyttet til den kjønnsnøytrale ekteskapsloven og dens ideologiske, etiske og teologiske konsekvenser. Skartveit har blant annet skrevet bøkene Samlivsrevolusjonen og Normløst, hvordan radikal kjønnsteori erobret Norge

2 på lager
Flere kan skaffes.

Produktnr: 9788283651249 Kategori: Stikkord:
Cookies settings
BIBELBUTIKKEN SANDNES AS cookies-innstillinger
×
Det kristne verdensbildet
Det kristne verdensbildet

2 på lager
Flere kan skaffes.