Deltakelsens mysterium – Korsets mening og troens fornuft


Svein Rise

349,00 kr

Å tro på Gud er noe langt mer enn å erkjenne at Gud finnes. «Å tro er å se», sier den franske filosofen Jean-Luc Marion. Og Anselm av Canterbury er kjent for sine berømte ord: «Jeg tror for å forstå.» Troen lodder dypere i tilværelsen enn tanken og fornuften, uten å fornekte verken tanken eller fornuften.

Men tro er noe mer enn erkjennelse og tanker; «troen er deltakelse», sier Svein Rise her i «Deltakelsens mysterium – korsets mening og troens fornuft». I dette perspektivet tar han oss med dypere inn i troens verden. Han peker på troen som intet mindre enn deltakelse i Gud. Innsikt i hva det betyr, er bokens sentrale innhold.

«Svein Rise har skrevet en viktig bok. Han tar oss med inn i korsets mysterium på en måte som åpner for ny forståelse. Rise vil imidlertid ikke bare at vi skal forstå, men trekkes eksistensielt inn som deltakere i dette mysteriet. Alle, også fagteologer, vil ha utbytte av å lese denne boken. Men den bør ikke leses for fort. Disse sidene fortjener tid og oppmerksomhet.»
Halvor Nordhaug, biskop emeritus i Den norske kirke

«Svein Rise øser visdom fra mange kilder og åpner opp en enestående perspektivrikdom på hva det vil si å leve troens liv. Det er å se seg selv som deltaker i tilværelsens store fortelling. Den handler om oss. Rises bok åpenbarer dyp livsvisdom som samtidig er dype åndelige sannheter. Å delta i Gud er å komme tett på livet, så tett som det overhode er mulig å komme.»
Dag Øivind Østereng, stipendiat og katolsk teolog

At fremtidens kristne, for i det hele tatt å finnes, må ha erfart Gud, ‘være en mystiker’, er en erkjennelse fra en av nittenhundretallets fremste teologer, Karl Rahner (1904-1984) – som Svein Rise har skrevet avhandling om. Rahner ble særlig verdsatt for evnen til å forene tro og tanke, kristen kunnskap og spiritualitet i sine bøker.

«Deltakelsens mysterium» er en slik bok.

| Bestillingsvare |

Produktnr: 9788292922866 Kategori: Stikkord:
Cookies settings
BIBELBUTIKKEN SANDNES AS cookies-innstillinger
×
Deltakelsens mysterium - Korsets mening og troens fornuft
Deltakelsens mysterium – Korsets mening og troens fornuft

| Bestillingsvare |