Bibelen Guds ord (2015) – Det nye testamente og Salmane. (NN)


Norvald Yri

199,00 kr

Bibelen – Guds Ord tar vare på de tusenårige oversettertradisjoner som i tro på Den allmektige Gud lar Ordets merkesteiner bli stående.

Her trer mannen Adam inn i skapelseshistorien som en historisk, navngitt person; og her får profetordet være profetisk i synet på jomfruen som skal føde en Sønn. I vår tid, og i tider som kommer, da sannheten holdes nede, da troen på Guds evige Ord er gjenstand for økende kritikk, og De hellige skrifter nedvurderes til å bli ett av mange litterære verk, tror vi i Bibelforlaget Hermon og vårt teologiske oversetterteam, at Bibelen taler sant om seg selv, slik det tydelig fremgår av følgende bibelsitater:
«For sanneleg seier Eg dykk: Før himmel og jord forgår, skal ikkje den minste bokstav eller ein einaste tøddel av lova forgå, før alt er oppfylt.» Matt 5,18
«… ikkje som menneskeord, men som det i sanning er: Guds Ord, det som også verkar i dykk som trur.» 1 Tess 2,13b
«Heile Skrifta er innanda av Gud, og ho er nyttig til lærdom, til overtyding, til rettleiing og til opplæring i rettferd.» 2 Tim 3,16
«Guds Ord som lever og blir i all æve.» 1 Pet 1,23b

| Bestillingsvare |

Produktnr: 9788278390863 Kategori: Stikkord:
Bibelen Guds ord (1997) - Det nye testamente og Salmane. (NN)
Bibelen Guds ord (2015) – Det nye testamente og Salmane. (NN)

| Bestillingsvare |