Sorg hos barn – en håndbok for voksne


Atle Dyregrov

459,00 kr

Dette er en utvidet og oppdatert bok omkring sorg hos barn. Den kom første gang ut i 1989 og har i stor grad bidratt til å hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Boken handler om barns reaksjoner når dødsfall rammer foreldre, søsken, besteforeldre eller venner. I boken gis det mange praktiske råd og retningslinjer for hvordan barn best kan ivaretas i forbindelse med dødsfall som rammer den nærmeste familie eller vennegruppe. Dette omfatter råd om hvorvidt barna skal se den døde, delta i begravelsen, få fortalt alle omstendigheter rundt dødsfallet osv., og hvordan eventuell deltagelse og samtale kan legges til rette. Ivaretakelse av barna i skolen og barnehagen er viet spesiell plass.

Boken vil være nyttig for både foreldre, besteforeldre og andre voksne som har ansvar for barn som opplever sorg, og dessuten lærere, førskolelærere og andre som i sitt yrke møter barn i sorg. Dr.philos. Atle Dyregrov (f. 1951) er spesialist i klinisk psykologi og er en av grunnleggerne av Senter for Krisepsykologi i Bergen, der han siden 1988 har arbeidet med familier som opplever forventede og plutselige dødsfall. Før dette arbeidet han i nesten et tiår ved Barneklinikken, Haukeland sykehus og Universitetet i Bergen, det meste av tiden med sorg hos barn, unge og voksne. Gjennom en rekke arbeider har Dyregrov vektlagt betydningen av å ivareta barn som sørger. Da boken første gang ble utgitt, var det den første norske bok på området. Den har blitt oversatt til en rekke språk, inkludert engelsk og russisk. Dyregrov har også arbeidet internasjonalt, spesielt med UNICEF og høykommissæren for flyktninger, med barn og personell i krigs- og katastrofesituasjoner.

Beskrivelse:
Denne boka vil hjelpe voksne til bedre å forstå barns sorgreaksjoner på ulike alders- og utviklingstrinn. Den handler om barns reaksjoner når noen av barnets nærmeste dør, og gir råd om hvordan voksne kan hjelpe barnet å takle en slik situasjon. Ivaretakelse av barnet innen skole og barnehage er viet spesiell plass.

1 på lager
Flere kan skaffes.

Produktnr: 9788245005677 Kategori: Stikkord:
Cookies settings
BIBELBUTIKKEN SANDNES AS cookies-innstillinger
×
Sorg hos barn - en håndbok for voksne
Sorg hos barn – en håndbok for voksne

1 på lager
Flere kan skaffes.