I Kristus utfridd av mørkets makt


Terje Rygh

40,00 kr

«I dette heftet tar Terje Rygh utgangspunkt i Kol. 1,13 «Han som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede sønns rike».
Teksten er belyst på en klargjørende måte, og fremfor alt med en sterk Kristussentrert vinkling.
Terje Rygh guider leserne gjennom sentrale tekster rundt heftets tema. Anbefaler heftet med bønn om at det vil bli til rik velsignelse for både nye og gamle bibellesere.»
Bjørn Bogen

«Ved troen på Kristus får mennesket del i den utfrielse som skjedde ved Kristi soningsdød.
Verset i Kol. 1,13 peker på to sannheter. Den første sannheten er at Gud har fridd den troende ut av mørkets makt. Den andre sannheten er at Gud har satt den troende over i Kristi rike, som også er Guds rike.
Jeg ønsker med dette heftet å belyse disse to sannheter.»
Terje Rygh

| Bestillingsvare |

I Kristus utfridd av mørkets makt
I Kristus utfridd av mørkets makt

40,00 kr

Produktnr: 9788283751000 Kategori: Stikkord: