Eksistens og pedagogikk


Paul Otto Brunstad

439,00 kr

Forfatterne inviterer til en samtale om hva pedagogikkens oppgave er, gjennom å fornye og løfte fram glemte sammenhenger innenfor det de mener er pedagogikkens sentrale oppgave.
Utgangspunktet for samtalen er en nærlesing av pedagogikk i møte med menneskelivets eksistensielle, faglige og hverdagslige utfordringer og behov. Forfatterne ønsker å tilføre samtalen om pedagogikk et annet språk enn det som dominerer i dag, hvor barnehage og skole omtales som arenaer (kampplasser), elever omtales som framtidens ressurs, kunnskap omtales som framtidens olje, og de pedagogiske målene omtales som læringsutbytte. I boken er forfatterne kritiske til en pedagogikk som har blitt en «lydig» tjener for utviklingen av kunnskapssektoren.

I bokens avslutningskapittel skriver den profilerte pedagogen Gert Biesta engasjert om en av pedagogikkens sentrale oppgaver: å bidra til det å være voksen.

Boken er skrevet for kurs og emner som vektlegger grunnlagstenkning innenfor pedagogikk, på bachelornivå innenfor både barnehage- og allmennlærerutdanning.

Bokens redaktører er Paul Otto Brunstad (NLA), Solveig Magnus Reindal (NLA) og Herner Sæverot (HIB). Med seg har de bidragsyterne Gert Biesta, Frédérique Brossard Børhaug, Jan Gilje, Ruth Ingrid Skoglund, Jostein Sæther, Ane Malene Sæverot, Tone Sævi og Stein Wivestad.

«Pedagogikk har blitt et moteord i konkurransesamfunnet. Denne boken tar for seg hva pedagogikk egentlig handler om….. Denne boka må studeres over tid av både undervisere og studenter på ulike nivå i lærerutdanningene. Den vil også gi viktig faglig stoff for barnehagelærere med veiledningsansvar i forhold til pedagogiske oppgaver. (Ingeborg Tveter Thoresen, Første Steg nr. 3, 2015)

2 på lager
Flere kan skaffes.

Produktnr: 9788215023144 Kategori: Stikkord:
Cookies settings
BIBELBUTIKKEN SANDNES AS cookies-innstillinger
×
Eksistens og pedagogikk
Eksistens og pedagogikk

2 på lager
Flere kan skaffes.